Детска школа „Изгрев“ организира и провежда своята основна дейност с деца от 2 до 6-годишна възраст, като осигурява необходимата материално-техническа база и персонал за нормалното протичане на възпитателния процес.Учебният сезон започва ежегодно на в първия работен ден за месец септември.

ДЕТСКА ШКОЛА „ИЗГРЕВ“ не работи през време на националните празници, извънредно обявените почивни дни, в периода между Рождество Христово (Коледа) и Нова година – зимна ваканция за децата и учителите, както и на 22-ри март – първият ден на пролетта (денят се отбелязва като патронен празник на детската школа и е неучебен за децата и педагозите); Заниманията се възобновяват в първия работен ден следващ прекъсването.

Договорът се сключва за период от един сезон, за времето от 01.09 (началото на сезона) до края на сезона. Таксата се предплаща, до 10-то число на текущ месец. При две закъснения или неизвършени разплащания на таксата, договорът се счита за прекратен и мястото се обявява за свободно. Това е включено в текст към договора за обучение и възпитание.

Заявление за кандидатстване в детска школа ``Изгрев``

Детска школа ``Изгрев`` (формуляр за прием)