Възпитанието и обучението представляват триъгълник, с трите основни страни:

Мисли (ум), Чуства (сърце) и Действия (воля)
Заниманията в детската школа развиват ума, сърцето и волята на децата.

Целта на слънчевата педагогика е да внесе светлина в ума, топлина в сърцето и сила на волята. Тя работи за събуждане на добродетелите, дарбите и способностите на децата.

Добрият и умен човек е здрав – умствено, емоционално и физически.

В слънчевата педагогика са комбинирани Паневритмия, дихателни, гимнастически и музикални упражнения, които са с изключително практическа насоченост, както и иновативни методи за обучение.

С техните изпълнения се подобрява психическото и физическото здраве на децата, развиват се добродетели, които представляват целта на всяко добронамерено възпитание.

Учителите и родителите получават знания за работа с четирите фактора на здравето – светлината, въздуха, водата и храната.