ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Всички лични данни, събирани от този сайт, се обработват изключително, единствено и само за нуждите на Детска школа „Изгрев“ ЕООД и за нуждите от обучение и разпространение на „слънчева педагогика“ – система от методи за обучение и възпитание.

С всички политики и вътрешни правила за защита на личните данни на  и Детска школа „Изгрев“ ЕООД може да се запознаете по-долу:

Право на ползване
Поместените в този сайт информационни материали, фотографски и други изображения и графичното му оформление са предмет на авторско право на Детска школа „Изгрев“ ЕООД . Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана или използвана по какъвто и да е друг начин без изричното писмено съгласие на Детска школа „Изгрев“ ЕООД. Достъпът до сайта не представлява по никакъв начин разрешение за използване по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права на информационните материали, фотографските и другите изображения, публикувани на страницата.

БИСКВИТКИ
Бисквитките са малки файлове, които се инсталират на Вашия комппютър или смартфон. Те ни позволяват да съхраняваме информация за Вашето сърфиране на нашия сайт или през мобилното Ви устройство.

БИСКВИТКИТЕ ПОМАГАТ ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:
Функционални бисквитки: те Ви позволяват да използвате основните функции на сайта, например Вашето сърфиране на нашия сайт, ползване на информация, изображения и др. или през мобилното Ви устройство.

Персонализирани бисквитки: те Ви позволяват да посещавате сайта по персонализиран за Вас начин, в зависимост от предишните Ви посещения, покупки, да управлявате Вашия личен акаунт, за педагогическа диагностика и др. Тези бисквитки Ви позволяват бързо да откриете това, което търсите.

ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ НЕ СЕ ПРЕДАВАТ ИЛИ ОТДАВАТ НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ,ФИРМИ ИЛИ ЛИЦА
Вашите лични данни (т.е. тези, които ни предоставяте) ще бъдат използвани само от Детска школа „Изгрев“ ЕООД. Ние се задължаваме да не предаваме тези данни – това е важно за нас. Понякога може да използваме външни доставчици, но те работят само от наше име и в съответствие с нашите инструкции.
НАШАТА КОМУНИКАЦИЯ Е УМЕСТНА И ЦЕЛЕНАСОЧЕНА
Независимо от Вашите интереси и нужда от информация, нашата цел е да съдействаме за Вашата активност. Ние ще Ви предоставяме желаната и уместна информация, за да подпомогнем Вашето лично развитие, Вашата възпитателна и образователна дейност, педагогическата диагностика и др.

ВАШИТЕ ПРАВА
Снабдяването с личните Ви данни означава, че:

Имате права, които можете да упражните. Някои от тях се отнасят до всички процеси по обработката им, свързана с Вас, докато в други ситуации, упражняването на Вашите права зависи от различните основания за обработка. (договор, правно задължение, съгласие, легитимен интерес и т.н.)

Право на достъп: 
Това право Ви позволява да ни попитате всичко, което Ви интересува за Вашите данни (какви са те, как се събират, и т.н.). Това също Ви позволява да ни поискате копие на цялата информация, която Ви интересува.

Право на коригиране 
В много случаи би се наложило да поправите информацията, която сте ни предоставили (дата и място на раждане, адрес, телефон, и т.н.).

Право на възразяване 
Вие сте в правото да откажете обработването на Вашите лични данни или да оттеглите съгласието си за определено обработване.

Право на изтриване
Вашето право е при изрична заявка личните данни да бъдат изтрити и ние нямаме основание да съхраняваме личните Ви данни, когато вече не са нужни. Всички данни за Вас са автоматично изтрити след изтичане на срока за съхранение, посочен във формуляра за обработване на лични данни. Когато Вашите данни са обект на обработване, основано на Вашето съгласие или на легитимния интерес на Детска школа „Изгрев“ ЕООД, може да изтриете изтриете данните си лесно и бързо, като изразите писмено желанието си да оттеглите съгласието или да упражните правото си да възразите за обработването.

Право на преносимост
Това право се отнася до Ваше искане да получите данните си, когато те се обработват на основание договор или съгласие – задължение от наша страна е да прехвърлим данните Ви и свързаната с тях инфромация на технически носител, достъпно за вас и за други организации.

Може да упражните правата си като отправите запитване на адрес: dshizgrev@gmail.com

За да бъдете сигурни, че запитването Ви е обработено по възможно най-ефикасния начин, трябва:

  • Да посочите видовете обработка, към които се отнася Вашата заявка;
  • Да заявите правата, които искате да упражните;

По Ваша преценка може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИ
По всякакви въпроси за Вашите лични данни, може да се обърнете към нашето Длъжностно лице по защита на данни на адрес: dshizgrev@gmail.com

КОНТАКТИ
По интернет: на сайта https://detska-shkola-izgrev.com/
По телефон: на номер +359 896 669 767 от понеделник до петък от 9:00 до 17:00 ч.

По имейл: на адрес: dshizgrev@gmail.com