Предоставяме услуги в образователно-възпитателната сфера
Организираме и провеждаме своята основна дейност с деца от 3 до 6-годишна възраст

Осигуряваме необходимите условия и персонал за отглеждане и възпитание на децата

Прилагаме методите на „Слънчевата педагогика“ – гимнастика, музика, дихателни упражнения
Подпомагаме развитието на децата чрез грижата на учителите и родителите
Работим в хармонична педагогическа среда
Популяризираме и споделяме своя опит
Общуваме с природата вън и вътре в нас